Start
Uppåt

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textruta:

 

 

 

TITAN-homogenisatorerna är utvecklade för foderkök och för farmer som tillverkar fodret själva. Kännetecknande för TITAN homogenisatorerna är att de är robusta och har låg inmatningshöjd. TITAN-homogenisatorerna tillverkas av rostfritt material eller av vanligt Fe-material.
Typ P1150/200
Effekt 15 kW
Kapacitet 3-5 ton/h
Vikt 430 kg
Längd 990 + 170 mm
Bredd 1000 mm
Höjd 500 mm
Bettserie 200 mm
Typ P1090/250
Effekt 37 kW
Kapacitet 8-12 ton/h
Vikt 680 kg
Längd 784 + 156 mm
Bredd 776 mm
Höjd 600 mm
Bettserie 250 mm
  Bettserie för modellerna åvan.
  Kraftöverföring sker via remmar och lagerhus.
  Lagerhus, som också upptar de axiella krafterna.
BUFFERT
Anslutes till 3 st homogenisatorer.
DATA OM BUFFERTEN Volym 10 000 l
  Skruv Ø 300 mm
  Effekt 11 kW
  På vågelement