Start
Uppåt

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandaren monteras i traktorns lyftdon och får sin drivkraft via kraftöverföringsaxeln. Tack vare det ledade toppstångsfästet kan blandaren sänkas i sned blandningsställning från behållarkanten utan att föraren behöver lämna traktorhytten.

Krossbett på sugsidan av propellern snittar halmen och krossar kokor. Skyddstunneln kring propellern styr strömningen och ökar blandningseffekten, samtidigt som den förhindrar propellern från att vidröra behållarens botten eller vägg.

Modell SV4000
Blandarens längd 4,0 m
Max. djup från markytan 2,8 m
Modell SV5000
Blandarens längd 5,0 m
Max. djup från markytan 3,6 m
Modell SV8000
Blandarens längd 8,0 m
Max. djup från markytan 5,2 m
  Ovanstående modellers dragkrok.

Textruta: