Start
Uppåt

AGROMAT Sweden AB

Gottåkrav. 14 B
 SE-236 41 HÖLLVIKEN

 Tel.: Göran Ohlsson
  1)  070- 600 48 00
2)  040- 45 03 20
FAX: 040- 45 05 20
E-mail:
 agromat@telia.com

 

© AGROMAT Sweden AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textruta:

 

 

 

Med PC-baserat Titan vågsystem kan du göra noggrann uppföljning av utkörningen samt förenkla arbetsrutinerna ända fram till faktureringen.
DATA OM TITAN-VÅGSYSTEM PC-baserat instrument i hytten.
Minneskort för överföring av information från bilen till kontoret.
  Också kundavläsning från streckkod kan tillsättas.
  Kan kompletteras med tilläggsfunktioner i framtiden.
  Våginstrument
  Lastcell
Fordonsburet våginstrument och lastcell. TITAN-våginstrument är applicerbart till olika ADB-uppsamlingssystem.